Info kraanvogel

portaal-met-kraanvogelsDe aandachtige bezoeker van de Sint-Pietersabdij kan op verschillende plaatsen afbeeldingen vinden van kraanvogels. Deze vogelsoort wordt gekenmerkt door een lange bek, een rafelende staart, een slanke nek en hoge poten. Het dier mag niet worden verward met de reiger of ooievaar. Deze kraanvogel is van oudsher verbonden aan de Sint-Pietersabdij. Hij prijkt vaak trots, alleen of in duo, naast het wapenschild van de abdij. Met zijn poot houdt hij een steen omhoog. Hiermee wordt waakzaamheid gesymboliseerd, immers als hij in slaap zou dommelen zou de steen vallen.

kraanvogel-detailkraanvogel-stenen-plaatBij opgravingen vlak voor de abdijkerk vonden archeologen in 2006 een oude Middeleeuwse plaat van Doornikse kalksteen, hierop zijn de contouren zichtbaar van een kraanvogel. Deze vondst was het begin van een onderzoek in breed perspectief. In het tweemaandelijks mei-juni nummer van het tijdschrift M & L (Monumenten, Landschappen en archeologie) verscheen in 2010 verschillende artikels over dit boeiende onderzoek.

 

(foto en tekening Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie)

 

 

 

wapenschild Sint-PietersabdijOmdat de kraanvogel zo verbonden is, ook op symbolisch vlak, met de geschiedenis van de Gentse Sint-Pietersabdij, draagt de vriendenkring In Monte Blandinio het kraanvogelmotief een warm hart toe. Daarnaast past het begrip waakzaamheid uitstekend bij een vereniging die aandacht schenkt aan historisch erfgoed.

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege heeft in 2013 deze plaat met de afbeelding van een kraanvogel op de lijst van Vlaamse Topstukken gezet. Cultuurgoederen op deze Topstukkenlijst  worden als zeldzaam en onmisbaar beschouwd voor de Vlaamse Gemeenschap.

Momenteel wordt de afdekplaat gerestaureerd en zal waarschijnlijk in de lente van 2014 opnieuw kunnen worden tentoongesteld in de Sint-Pietersabdij. In de toekomst zal In Monte Blandinio samen met de Sint-Pietersabdij  rond het thema kraanvogel kleine en grote initiatieven ontplooien.