Erfgoed in de kijker

Kraanvogel

wapenschild Sint-PietersabdijHet wapenschild van de Sint-Pietersabdij wordt meestal geflankeerd door twee vogels. Het zijn waakzame kraanvogels. De geschiedenis, de symbolische betekenis en de specifieke relatie van deze vogelsoort met de Sint-Pietersabdij is eeuwenoud. Toen in 2006 tijdens archeologische opgravingen voor de abdijkerk een oude middeleeuwse plaat werd opgegraven met daarop de contouren van een kraanvogel, is een speurtocht begonnen die verbazingwekkende vondsten heeft opgeleverd. Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege heeft in 2013 deze bijzonder plaat laten opnemen in de Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. Het onderstreept het belang van dit uniek stuk erfgoed.

voor meer informatie over de kraanvogel klik hier

 

 

Bibliotheek

Sint-Pietersabdij GentNaast het stenen erfgoed, de huidige gebouwen van de Sint-Pietersabdij, het archeologisch patrimonium van de site, de gebruiksvoorwerpen en de kunstwerken die verbonden zijn aan dit historische complex, bestaat  er  een uitgebreid archief  en belangrijke restanten van een abdijbibliotheek. Jammer genoeg zijn bepaalde delen ver buiten de landgrenzen verspreid. In Monte Blandinio wil initiatieven ontplooien om dit belangrijk cultureel erfgoed terug in kaart te brengen. Onderzocht zal worden of het mogelijk is de abdijbibliotheek virtueel terug samen te stellen en te reconstrueren.

De oudste exemplaren van de bibliotheek gaan terug tot de 8ste eeuw. Daarnaast zijn er topwerken uit verschillende eeuwen die een beeld geven van de kennis die aanwezig was op deze plaats. Vooral  het peil op het gebied van wetenschappen en kunsten moet enorm hoog zijn geweest. De bibliotheek geeft inzicht wat doorheen de verschillende eeuwen werd onderwezen in de Sint-Pieters abdijschool.

voor meer informatie over de bibliotheek klik hier